Materiały dydaktyczne


Biofizyka - seminaria

Kurs tworzenia stron www

Informatyka - przykłady zadań do kolokwium

Sieci neuronowe

Mikrowiązka rentgenowska


Skrypt do ćwiczeń z biofizyki

Skrypt do ćwiczeń z informatyki

Informacje bieżące


Ćwiczenia z informatyki - warunki zaliczenia

Konsultacje styczeń 2017 [PDF]

Ćwiczenie 5 - Rentgenografia - obliczenia


Wydział Farmaceutyczny CM UJ

© Sebastian Bożek   bozek@biofizyk.pl